ADIYAMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Okul Müdürlerimizle Uzaktan Eğitim Çalışmaları Değerlendirme Toplantıları yapıldı.

Okul Müdürlerimizle Uzaktan Eğitim Çalışmaları Değerlendirme Toplantıları yapıldı.

Okullarımızdaki uzaktan eğitim sürecini değerlendirmek ve yapılması gereken çalışmaları belirlemek için   ilgili Şube Müdürlerimiz Ömer Faruk Güneş ve Hamza Çelenk başkanlığında,  Covid-19 tedbirleri alınarak merkez ortaokul  ve köy ilk/ortaokul müdürlerinden altı grup oluşturulmuş ve bu gruplarla yapılan yüz yüze toplantılarda,  her okuldan yaptıkları uzaktan eğitim çalışmaları ile ilgili raporlar istenmiştir.

 

Bu toplantılar ve okullardan istenen raporlar rehberliğinde tüm okullarımızın, Covid- 19 pandemi tedbirleri doğrultusunda, kendi okullarında yaptıkları çalışmalarla birlikte aşağıdaki çalışmaları da yapabilecekleri kararlaştırılmıştır.

 

1-Rehberlik öğretmenleri tarafından, rehberlik öğretmeni yoksa okul idarecileri ve öğretmenler tarafından, pandemi süreciyle ilgili öğrenci ve velilere psikolojik destek sağlanması ve moral, motivasyon çalışmalarının yapılması,

2-Rehberlik öğretmenlerinin ve sınıf / branş öğretmenlerinin, iletişim grupları oluşturarak öğrencilerle ve velilerle birebir görüşmeler yapmalarının sağlanması,

3-Öğrencilerin okuldan ve EBA destek noktalarından faydalanmalarının sağlanması,

4-Okul kütüphanesinden, sınıf kitaplığından ödünç kitapların alınarak evde okuma etkinliklerinin düzenlenmesi ve bunun teşvik edilip takip edilmesi, öğrencilerin bu konuda motive edilmesi,

5-Günü verimli geçirmeyle ilgili öğretmen ve idareciler tarafından öğrencilerin evde nasıl vakit geçirecekleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve öğrencilerin evde ne yaptıklarıyla ilgili olarak takip edilmesi,

6-Öğrencilerin EBA veya diğer yöntemlerle yapılan derslere aktif katılımının ve EBA TV'yi, ders tekrarlarını da izleyerek,  düzenli takip etmelerinin sağlanması,

7- Çeşitli nedenlerle internetle derslere katılamayan öğrencilerin konu özeti hazırlama, ders kitaplarından ve Bakanlığımızın hazırladığı kaynak çalışma kitaplarından yararlanma, ödevlendirme, evde deneme sınavı çözme, kazanım testleri verme gibi yöntemlerle derslerine çalışabilmelerinin sağlanması,

8-Rehberlik öğretmenlerinin ve sınıf/şube öğretmenlerinin ve idarecilerin öğrenci velileriyle sürekli iletişim halinde bulunmalarının sağlanması,

9-Çeşitli iletişim araçları ve grupları aracılığı ile öğrencilerle içerik, ders, materyal, soru-cevap, ödev, deneme sınavı gibi paylaşımların yapılması,

10-Öğretmenler tarafından, süreçle ilgili, öğrencilerle ve velilerle görüşmelerin yapılması,

11-LGS' ye girecek 8. sınıf öğrencileriyle koçluk sistemi çerçevesinde, öğrencilerle birebir ilgilenilmesinin sağlanması, (öğretmene öğrenciyi zimmetleme)

12- Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün sitesinin takibinin öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından yapılması, buradaki kazanım testleri, deneme, kaynak kitap, soru kitabı vb. çalışmaların öğrencilere yaptırılması,

13-İmkânı olduğu halde canlı derslere katılmayan öğrencilerle ilgili gerekli tespitlerin yapılması ve bu öğrencilerin velileriyle de iletişim kurarak öğrencilerin derslere katılımının sağlanması,

14-  Öğrencilere online(çevrim içi)  deneme sınavı yaptırma, evde deneme sınavı çözdürme gibi LGS'ye hazırlık çalışmalarının yapılması,

15- Çeşitli iletişim kanallarını kullanarak öğrencileri ödevlendirilmesi ve bu çalışmaların mutlaka takibinin yapılması,

16- İdare ve öğretmenler tarafından moral ve motivasyon çalışmalarının yapılması,

17-Türkçe dersinin haftada 1-2 saatinin kitap okuma etkinliği olarak yapılması ve bu etkinliğin değerlendirilmesi,

18-Tüm velilerle, sürecin verimli geçirilmesi için, ZOOM vb. programlarla toplantıların düzenlenmesi, bu anlamda tüm velilere ulaşılması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması, 

19-Okul idaresi tarafından Covid-19 süreci ile ilgili tüm öğretmenlerin moral motivasyonlarını artırma çalışmalarının yapılması,

20- 8. sınıf öğrencilerine LGS ile ilgili bilgilendirmelerin yapılması,  öğrencilerle birebir ilgilenilmesi ve öğrencilerin motivasyonlarının sağlanması,

21-Öğrenci velilerinin kontrolünde evde deneme sınavlarının yapılması, sonuçlarının velilerle birlikte değerlendirilmesi,

22-Özel öğrencilerle birebir ilgilenilmesi,

23-LGS ye hazırlanan öğrencilerle küçük gruplar halinde çalışılması,

24-Okul idaresi tarafından her zümre grubuyla toplantıların düzenlenmesi ve durum değerlendirmelerinin yapılması,

25-Covid-19'a yakalanan ve tedavi gören öğretmen ve öğrencilere moral verilmesi, motivasyon çalışmalarının yapılması,

26-Rehberlik öğretmenlerinin süreçle ilgili tüm öğrencilere ulaşımının sağlanması, öğrencilerle birebir görüşmelerin yapılması,

27- Taşımalı öğrenci ailelerinin köylerine gidilerek açık alanda ziyaret edilmesi, süreçle ilgili olarak bilgilendirilmelerinin sağlanması,

28- Derslerin etkileşimli tahtalara kamera takılarak da işlenmesi,

29-Öğretmenlerin okula geldikleri günlerde öğrencileriyle birebir buluşmalarının sağlanması, öğrencinin yaptığı çalışmaların ve ödevlerin kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi,

30-Her öğretmen tarafından bu süreçte mutlaka, Covid-19 tedbirleri kapsamında,  öğrencileriyle yüz yüze görüşmelerin yapılması,

31-Özellikle internet bağlantısı olmayan öğrencilerin EBA TV'yi mutlaka takip etmeleri konusunda motive edilmesi, velilerle de görüşülerek EBA TV'yi takip etmelerinin sağlanması,

32-EBA TV programlarının veli ve öğrencilerle paylaşılması, tekrarlarıyla birlikte mutlaka izlenmesinin sağlanması,

33- Bakanlığımızın Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün sitesindeki kazanım testlerinin ve deneme sınavlarının LGS' ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerine mutlaka çözdürülmesi ve takibinin yapılması,

34-Öncelikle interneti olmayan öğrencilere dokümanların (konu özeti, deneme vb.) çıktı olarak verilmesi, Bakanlığımızın verdiği kaynak kitaplardan yararlanılması,

35-Canlı derse katılmayla ilgili velileri bilgilendirilmesi, öğrencilerin katılımının velileriyle birlikte değerlendirilmesi,

 36-Öğrencilere, özellikle de LGS' ye hazırlanan öğrencilere, test ve denemelerin dağıtılması,

37-Rehberlik öğretmenleri tarafından velilerle görüşmelerin yapılması ve evde nasıl ders çalışılması ile ilgili olarak öğrencilerin ve velilerin bilgilendirilmesi,

38-Öğretmenler tarafından EBA ve EBA TV ile ilgili konu özetlerinin öğrencilere ulaştırılması, ödev ve sorular gönderilmesi, takibinin yapılması,

39-Öğrencilerin ve velilerin bu süreçte mutlaka hijyen, sosyal mesafe,  maske konularında bilgilendirilmesi ve uyarılması,

40-Okul müdürünün,  öğretmenlerin canlı derslerine zaman zaman katılması, derslerin takibinin yapılması ve derslerin değerlendirilmesi,

41-Öğretmenlerin bir hafta boyunca yaptığı çalışmaların haftalık dönütlerinin idareciler tarafından istenmesi,

42-Öğrencilerin günlük kitap okumalarının sağlanması, takip edilmesi,

43-Ödev, özet, test, deneme vb. dokümanların çıktılarının alınarak öğretmen ve veliler tarafından öğrencilerin evlerine götürülmesi,

44-Öğrencilere verilen ödev, test, deneme vb. çalışmaların, mutlaka kontrollerinin yapılması,  dönütlerinin mutlaka alınması ve takip edilmesi,

45-Öğretmenler tarafından öğrencilerin ders çalışmalarının yanında evde yapacakları çeşitli sosyal aktiviteler, spor ve el becerilerini geliştirici etkinliklerin yapılması,

46- 1. Sınıfa başlayan ve 2. Sınıfı okuyan öğrencilerle özel ilgilenilmesi, birebir ilgilenilmesi,

47-Her akşam okuma saati yapılması,

48-Düzenli olarak öğrencilerin gelişimiyle ilgili velisinin bilgilendirmesi,

49- Uzaktan eğitim derslerini eğlenceli kılarak video, şarkı vb. ile dersin eğlenceli hale getirilmesi, böylece derse katılımın artırılması,

50- Tüm bu süreçte, okul idaresi ve öğretmenler tarafından Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında yapılacak toplantılarla değerlendirme çalışmalarının yapılması ve varsa sorunların çözülmesi, karara bağlanmıştır.

 

24-12-202024-12-202024-12-202024-12-2020

Ali Taşı Mahallesi Atatürk Bulvarı 144/1 Merkez / Adıyaman - 0416 216 10 21 0416 216 24 77 0416 216 11 81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.