ADIYAMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Taşeron İşçilerinin Geçici İşçi Kadrolarına Alınmasınına İlişkin Hak Sahiplerinin İlanı

Taşeron İşçilerinin Geçici İşçi Kadrolarına Alınmasınına İlişkin Hak Sahiplerinin İlanı

 

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı birimlerce ; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan (Ek-2) kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.  

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.                                
Sınava girme hakkı elde edemeyenler, 21.02.2018-23.02.2018 tarihleri arasında Müdürlüğümüzün Genel Evrak Birimine kayıt yaptırmak koşuluyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

 

/meb_iys_dosyalar/2018_02/19083753_kabullistesi.pdf

/meb_iys_dosyalar/2018_02/19083855_redlistesi.pdf

 

 

Ali Taşı Mahallesi Atatürk Bulvarı 144/1 Merkez / Adıyaman - 0416 216 10 21 0416 216 48 76 0416 216 11 81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.