ADIYAMAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Mülakat Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınan mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarının yiyecek içecek hizmetleri ile konaklama ve seyahat hizmetleri alanlarına mülakat sınavı sonuçlarına göre, denizcilik alanına ise "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu"na göre kayıt-kabul ve yerleştirme yapılacaktır. Söz konusu okulların 9 uncu sınıflarına öğrenci alımına ilişkin iş ve işlemler ilgi (a) Yönetmelik ve ilgi (b) Kılavuzda yer alan hükümler ile aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Buna göre:

1-2021-2022 eğitim-öğretim yılında söz konusu alanların kontenjan bilgileri ve açıklamaları ilgi (b) Kılavuzun "Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan mesleki ve teknik Anadolu liseleri/proje okulları (Tablo-3)" de yer almaktadır.

2- Merkezî sınav puanı ve mülakat ile öğrenci alan meslekî ve teknik Anadolu liselerinin yiyecek ve içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri alanlarını tercih edecek öğrencilerin merkezî yerleştirmeden sonra yapılacak olan mülakat sınavında da başarılı olmaları gerekir. 

a) Bu okullara yapılacak yerleştirme işleminde kontenjanın 3 (üç) katı kadar aday mülakat sınavına girmeye hak kazanacaktır. 

b) Sonuç belgesinde yerleştirme işlemi yapılan adaylara "mülakat sınavına girmeye hak kazandınız" ifadesi ile yazı ekindeki EK-1 takvime göre bilgilendirme yapılacaktır.

c) Mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların velileri EK-2 dilekçe ile ilgili okul müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır. Başvurular değerlendirilerek mülakat sınavının tarih ve saatleri planlanarak okulların internet sayfalarından duyurulacaktır. 

d) Mülakat sınavına katılan ve başarılı olan adayların sonuçları okul müdürlüklerince; kontenjan kadarı asıl diğerleri yedek olmak üzere ilan edilecektir.

e) Mülakat sınavında başarılı olan ve asıl listede yer alan öğrencilerin kesin kayıtları velilerinin de talepleri alınarak yapılacaktır. Başarılı olamayan adaylar ilgi (b) Kılavuzda belirtilen esaslara ve tercihlerine göre yerleştirildikleri okullarda öğrenimlerine devam edebilecektir.

f) Kesin kaydı yapılan öğrencilerin bu hakkından vazgeçmeleri ve velilerinin dilekçe EK-3 ile kayıtlı oldukları okul müdürlüğüne bu durumlarını bildirmeleri halinde yedek sıradaki adayın kaydı yapılacaktır.

g) Yedek sıradaki öğrenciler kayıt hakkı kazandıklarında okul müdürlüklerince bilgilendirilerek kesin kayıtları yapılacaktır. Bunlardan herhangi bir ortaöğretim kurumunda kayıtlı olanların velilerinin EK-4 dilekçe ile kayıtlı oldukları okul müdürlüğüne durumlarını bildirmeleri sağlanacaktır.

 

h) İlgi (a) Yönetmelik esaslarına göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmamaktadır. Bu nedenle ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından bu okulların 9 uncu sınıflarındaki boş kalan kontenjanlara geçiş yapacak öğrenciler, eylül ve ekim aylarının son haftasında aynı usulle yapılacak mülakat sınavına girerek başarılı olmaları durumunda kayıt yaptırabileceklerdir.

4-Mülakat Komisyonu, okul müdürünün başkanlığında sorumluluk sınavı esaslarına göre, bir müdür yardımcısı, ilgili alan şefi, rehber öğretmen, iki alan öğretmeni, Türk dili ve edebiyatı öğretmeni, yabancı dil öğretmeni, doktor ve sektör temsilcisinden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde birden fazla komisyon kurulabilecektir.

5-Mülakat sınavına giren adayların değerlendirmesinde Mülakat Sınavı Takvimi EK-1 esas alınarak Mülakat Değerlendirme Esasları EK-5 ve Mülakat Sonuç Formu EK-6  kullanılacaktır.

6-Mülakat sınavları yapılırken Kovid-19 salgını sebebiyle okul yönetimince her türlü önlem alınarak komisyon üyeleri, okul personeli, veli, aday öğrencilerin uymaları gereken kurallar konusunda rehberlik ve yönlendirme yapılacaktır. 

 

EKLER: 

1-Mülakat Sınavı Takvimi (EK-1)

2-Dilekçe Örnekleri (EK-2) (EK-3) (EK-4) 

3-Mülakat Değerlendirme Esasları (EK-5)

4-Mülakat Sonuç Formu (EK-6)

(EKLER İÇİN TIKLAYINIZ)

Ali Taşı Mahallesi Atatürk Bulvarı 144/1 Merkez / Adıyaman - 0416 216 10 21 0416 216 48 76 0416 216 11 81

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.