Page 9 - 13032015_sp_şekil_tablo_grafik10
P. 9
ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİK PLAN ÜST
KURUL TOPLANTISI

Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Üst Kurulu
üyeleri tarafından daha önce yapılan 4 ayrı çalıştay ve seminer
sonrası Planın tamamı üzerinden Değerlendirmesi yapıldı, planda
vizyona ulaşım tüm Tema, Amaç, Hedef, Göstergeler olarak tek tek
ayrıntılı olarak izlendi, hedeflere ulaşmak için alınacak tedbirler
yapılan toplantı da ele alındı. Toplantı İl Stratejik Plan Üst Kurul
Başkanı Milli Eğitim Müdürü Sayın Seyfi ÖZKAN ve üyeler; Milli
Eğitim Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri ve ARGE
Koordinatörlerinin katılımıyla yapıldı. Hazırlanan Taslak Adıyaman
Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı Milli Eğitim
Bakanlığa sunulmak üzere gönderildi.

AR-GE BÜLTENİ HAZİRAN 2015
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14