Page 10 - 13032015_sp_şekil_tablo_grafik10
P. 10
ADIYAMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ARGE BÜLTENİ
YEREL BASINDA

Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü, Araştırma Geliştirme
Çalışmalarını bir bülten halinde Milli Eğitim Bakanlığının Web
sayfasına yayınladı. Bültenin sunuşunu yapan Adıyaman Milli
Eğitim Müdürü Seyfi Özkan, “Bir toplumu yeniden
oluşturmanın, topluma şekil vermenin en temel araçlarından biri
eğitimdir. Eğitilenlere sorunlarını çözme yeterliği kazandırmayı,
kişilerin bedensel, zihinsel, ruhsal ve duygusal bakımdan dengeli
ve sağlıklı bir kişiliğe ve karaktere sahip olarak yetişmelerini,
eğitilenlerin hür ve bilimsel düşünebilen, geniş bir dünya
görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer
veren, topluma karşı sorumlu, yapıcı, yaratıcı ve verimli bireyler
olarak yetişmelerini hedefler. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak
bu çalışmalarımızı 6 ayda bir yayınladığımız e-bülten ile
kamuoyunu duyurmaktayız. 2014 yılında yaptığımız çalışma ve
faaliyetlerle çalışanlarımıza kolaylık, şeffaflık ve kurum olarak
güvenirliğimizi arttırıcı birçok yeniliğe imza attık. 2015 yılında
da birçok yeniliğe imza atacağımıza inancım tamdır. Yaptığımız
çalışma ve faaliyetlerde emeği geçen herkese teşekkür
ediyorum.” dedi.

AR-GE BÜLTENİ HAZİRAN 2015
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15